Cikli Studim PasShkollor:

Procesi studimor edukues akademik dhe argëtues i Ciklit të Programit PasShkollor në “Time Center” zhvillohet i ndarë në oraret:
– e hënë-e premte ora 08:00 – 12:00 (me drekë),
– e hënë-e premte ora 12:00 – 17:00 (me drekë + zemra).

* Transporti nuk është i përfshirë në çmimin e paketës.

Kriteret e plotësimit të dokumentacionit për t’u rregjistruar në këtë Program janë si mëposhtë:

– Certifikata e Lindjes.
– Mjet Identifikimi i Prindit dhe personave që do ta shoqërojnë fëmijën.