Cikli ParaShkollor:

Procesi mësimor edukues akademik dhe argëtues i Ciklit të Programit ParaShkollor në “Time Center” zhvillohet i ndarë në oraret:
– e hënë-e premte ora 08:00 – 17:00.

Vaktet e ushqimit të përfshira në paketën 08:00-17:00:
– dreka,
– zemra.

* Vakti i mëngjesit dhe transporti nuk janë të përfshirë në çmimin e paketës.

Kriteret e plotësimit të dokumentacionit për t’u rregjistruar në këtë Program janë si mëposhtë:

– Certifikata e Lindjes.
– Mjet Identifikimi i Prindit dhe personave që do ta shoqërojnë fëmijën.
– Dokumentat e Vaksinimit.
– Vizita e okulistit.