Gjuhët e huaja:

Programi edukativ dhe mësimor i studimit të Gjuhëve të huaja në “Time Center” organizohet drejtpërdrejtë dhe online në seanca të barazlarguara nga njëra-tjetra.

Ky Departament përfshin një larmishmëri Modulesh dhe Programesh studimi për të gjitha Nivelet dhe Grupmoshat.